eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hiroyuki Asada”

Ong Đưa Thư – Tập 19
Ong Đưa Thư - Tập 19 Trên đường chuyển thư, Zazie tình cờ phát hiện ra dấu tích của Laphroaig, loài giáp trùng đã cướp 'trái tim' của bố mẹ cậu. Bàn giao công việc cho Connor, một mình Zazie lên đường đuổi theo kẻ thù không đội trời chung. Tại quán trọ, cậu biết được bí mật không thể tưởng tượng nổi về cô chủ khiếm thị Emil...!?
Ong Đưa Thư – Tập 18
Ong Đưa Thư - Tập 18 Trên đường chuyển thư, Zazie tình cờ phát hiện ra dấu tích của Laphroaig, loài giáp trùng đã cướp 'trái tim' của bố mẹ cậu. Bàn giao công việc cho Connor, một mình Zazie lên đường đuổi theo kẻ thù không đội trời chung. Tại quán trọ, cậu biết được bí mật không thể tưởng tượng nổi về cô chủ khiếm thị Emil...!?
Ong Đưa Thư – Tập 17
Ong Đưa Thư - Tập 17 Trên đường chuyển thư, Zazie tình cờ phát hiện ra dấu tích của Laphroaig, loài giáp trùng đã cướp 'trái tim' của bố mẹ cậu. Bàn giao công việc cho Connor, một mình Zazie lên đường đuổi theo kẻ thù không đội trời chung. Tại quán trọ, cậu biết được bí mật không thể tưởng tượng nổi về cô chủ khiếm thị Emil...!?