eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hiroshi Shibashi – Tomohito Ohsaki”

Hậu Duệ Của Nurarihyon – Rihan Ở Đế Đô
Hậu Duệ Của Nurarihyon - Rihan Ở Đế Đô Truyền thuyết 'Bách quỷ dạ hành' (trăm loài ma quỷ diễu hành trong đêm khuya) khá phổ biến tại một số nước Đông Á với nhiều dị bản khác nhau. Ở Nhật Bản, những câu chuyện về các loài yêu ma, quỷ quái từ bốn phương tám hướng hẹn nhau cùng tề tựu tới một nơi để tổ chức cuộc diễu hành đại quy mô trong một đêm mùa hè đã định trước được lưu truyền khá rộng rãi. Vào cuối thập niên thứ nhất của thế kỉ 21, một lần nữa, đề tài  này lại được tái hiện qua bộ truyện tranh (manga) 'Hậu duệ của Nurarihyon' của họa trẻ trẻ Hiroshi Shiibashi. Ngay từ khi những chương đầu tiên được giới thiệu trên tuần san Shounen Jump vào năm 2008,  “Hậu duệ của Nurarihyon 'đã lập tức được bạn đọc Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt. Với sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú, kiến thức văn hóa về thời kì Edo cùng tài năng của mình,  Hiroshi Shiibashi đã xây dựng nên một xã hội yêu ma sống động. Theo dòng chảy giao lưu, 'Hậu duệ của Nurarihyon' đã vượt qua biên giới nước Nhật để chinh phục bạn đọc nhiều nước trên thế giới. Bộ truyện light novel được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu cũng từ mong mỏi của bạn đọc trẻ sau khi các tập truyện tranh manga 'Hậu duệ của Nurarihyon' kết thúc. Là một thể dạng tiểu thuyết của văn học Nhật Bản hiện đại - light novel 'Hậu duệ của Nurarihyon' được sáng tác hướng tới đối tượng bạn đọc là học sinh phổ thông trung học. Mỗi cuốn light novel có dung lượng không quá dài, minh họa theo phong cách manga.  
Hậu Duệ Của Nurarihyon – Nura Tộc Ở Edo
Hậu Duệ Của Nurarihyon - Nura Tộc Ở Edo Truyền thuyết 'Bách quỷ dạ hành' (trăm loài ma quỷ diễu hành trong đêm khuya) khá phổ biến tại một số nước Đông Á với nhiều dị bản khác nhau. Ở Nhật Bản, những câu chuyện về các loài yêu ma, quỷ quái từ bốn phương tám hướng hẹn nhau cùng tề tựu tới một nơi để tổ chức cuộc diễu hành đại quy mô trong một đêm mùa hè đã định trước được lưu truyền khá rộng rãi. Vào cuối thập niên thứ nhất của thế kỉ 21, một lần nữa, đề tài  này lại được tái hiện qua bộ truyện tranh (manga) 'Hậu duệ của Nurarihyon' của họa trẻ trẻ Hiroshi Shiibashi. Ngay từ khi những chương đầu tiên được giới thiệu trên tuần san Shounen Jump vào năm 2008,  “Hậu duệ của Nurarihyon 'đã lập tức được bạn đọc Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt. Với sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú, kiến thức văn hóa về thời kì Edo cùng tài năng của mình,  Hiroshi Shiibashi đã xây dựng nên một xã hội yêu ma sống động. Theo dòng chảy giao lưu, 'Hậu duệ của Nurarihyon' đã vượt qua biên giới nước Nhật để chinh phục bạn đọc nhiều nước trên thế giới. Bộ truyện light novel được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu cũng từ mong mỏi của bạn đọc trẻ sau khi các tập truyện tranh manga 'Hậu duệ của Nurarihyon' kết thúc. Là một thể dạng tiểu thuyết của văn học Nhật Bản hiện đại - light novel 'Hậu duệ của Nurarihyon' được sáng tác hướng tới đối tượng bạn đọc là học sinh phổ thông trung học. Mỗi cuốn light novel có dung lượng không quá dài, minh họa theo phong cách manga.  
Hậu Duệ Của Nurarihyon – Câu Chuyện Trấn Ukiyoe
Hậu Duệ Của Nurarihyon - Câu Chuyện Trấn Ukiyoe Truyền thuyết 'Bách quỷ dạ hành' (trăm loài ma quỷ diễu hành trong đêm khuya) khá phổ biến tại một số nước Đông Á với nhiều dị bản khác nhau. Ở Nhật Bản, những câu chuyện về các loài yêu ma, quỷ quái từ bốn phương tám hướng hẹn nhau cùng tề tựu tới một nơi để tổ chức cuộc diễu hành đại quy mô trong một đêm mùa hè đã định trước được lưu truyền khá rộng rãi. Vào cuối thập niên thứ nhất của thế kỉ 21, một lần nữa, đề tài  này lại được tái hiện qua bộ truyện tranh (manga) 'Hậu duệ của Nurarihyon' của họa trẻ trẻ Hiroshi Shiibashi. Ngay từ khi những chương đầu tiên được giới thiệu trên tuần san Shounen Jump vào năm 2008,  “Hậu duệ của Nurarihyon 'đã lập tức được bạn đọc Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt. Với sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú, kiến thức văn hóa về thời kì Edo cùng tài năng của mình,  Hiroshi Shiibashi đã xây dựng nên một xã hội yêu ma sống động. Theo dòng chảy giao lưu, 'Hậu duệ của Nurarihyon' đã vượt qua biên giới nước Nhật để chinh phục bạn đọc nhiều nước trên thế giới. Bộ truyện light novel được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu cũng từ mong mỏi của bạn đọc trẻ sau khi các tập truyện tranh manga 'Hậu duệ của Nurarihyon' kết thúc. Là một thể dạng tiểu thuyết của văn học Nhật Bản hiện đại - light novel 'Hậu duệ của Nurarihyon' được sáng tác hướng tới đối tượng bạn đọc là học sinh phổ thông trung học. Mỗi cuốn light novel có dung lượng không quá dài, minh họa theo phong cách manga.