eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hiền Hậu”

Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Kinh Địa Tạng
Bộ Truyện Tranh Phật Giáo - Kinh Địa Tạng Những câu chuyện của Thích Ca Mâu Ni, đa số là những truyền thuyết dân gian lưu truyền ở Ấn Độ cổ đại, Nepal, Srilanka, những câu chuyện này đã phản ánh lại tình yêu thù hận, sự cầu khẩn và niềm hi vọng của những người dân thời bấy giờ. Chính vì thế, bộ Truyện Tranh Phật Giáo này, có thể nói là một bộ 'giai thoại truyện kể dân gian cổ đại Trung Nam Á'. Những câu chuyện này đều ca ngợi sự hi sinh của bản thân, phản đối sự bóc lột và cướp đoạt, ca ngợi sự bình đẳng của chúng sinh, phản đối sự phân biệt giai cấp, ca ngợi lòng biết ơn...
Tủ Sách Phật Giáo – Tâm Địa Quang Minh Quỷ Thần Ủng Hộ
Tủ Sách Phật Giáo - Tâm Địa Quang Minh Quỷ Thần Ủng Hộ Tủ Sách Phật Giáo gồm những câu chuyện Phật giáo có liên quan đến đời sống Đức Thế Tôn và rất nhiều môn đồ khác nhau của Thầy: - Chớ nên ăn sò - Kinh Địa tạng - Hòa thượng kì dị - Tâm khỉ - Không thể ăn cắp... Hy vọng mỗi câu chuyện với ý nghĩa giác ngộ sâu sắc sẽ mở rộng giá trị và làm sống lại văn hóa đạo Phật, hướng con người tìm đến chữ Thiện trong Chân Tâm.
Tủ Sách Phật Giáo – Nàng Cinca Độn Bụng
Tủ Sách Phật Giáo - Nàng Cinca Độn Bụng Tủ Sách Phật Giáo gồm những câu chuyện Phật giáo có liên quan đến đời sống Đức Thế Tôn và rất nhiều môn đồ khác nhau của Thầy: - Chớ nên ăn sò - Kinh Địa tạng - Hòa thượng kì dị - Tâm khỉ - Không thể ăn cắp... Hy vọng mỗi câu chuyện với ý nghĩa giác ngộ sâu sắc sẽ mở rộng giá trị và làm sống lại văn hóa đạo Phật, hướng con người tìm đến chữ Thiện trong Chân Tâm.