eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Han Seung-hee”

Thư Sinh Bóng Đêm – Tập 15
Thư Sinh Bóng Đêm - Tập 15
Thư Sinh Bóng Đêm – Tập 13
Thư Sinh Bóng Đêm - Tập 13 'Khoảnh khắc ta muốn bảo vệ thứ gì đó Cũng là lúc ta không thể giấu mình được nữa Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy rõ rệt như thế Giờ chính là lúc đó sao Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi Chỉ vì một cô gái tầm thường'
Thư Sinh Bóng Đêm – Tập 14
Thư Sinh Bóng Đêm - Tập 14 Không biết ngài đã làm bạn với ánh đèn dầu và những quyển sách này từ khi nào. Một mình trong bóng đêm... chắc hẳn ngài đã rất cô đơn. Chắc hẳn ngài đã luôn mong muốn như vậy Giá mình có thể trở thành tảng đá... một tảng đá không có cảm xúc.
Thư Sinh Bóng Đêm – Tập 12
Thư Sinh Bóng Đêm (Tập 12) 'Khoảnh khắc ta muốn bảo vệ thứ gì đó Cũng là lúc ta không thể giấu mình được nữa Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy rõ rệt như thế Giờ chính là lúc đó sao Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi Chỉ vì một cô gái tầm thường'