eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hà Yên - Cẩm Nhung”

Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Em – Con Sáo Hay Nói
Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Em - Con Sáo Hay Nói Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là bộ sách giúp trang bị cho các em những kĩ năng sống cần thiết: kĩ năng đồng cảm, kĩ năng thể hiện tình cảm, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng thân thiện, kĩ năng tự bảo vệ mình… Qua đó, các em biết phân biệt đúng sai, rút ra bài học cho bản thân, đồng thời tìm tòi khám phá môi trường xung quanh.
Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Em – Lợn Con Háu Ăn
Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Em - Lợn Con Háu Ăn Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là bộ sách giúp trang bị cho các em những kĩ năng sống cần thiết: kĩ năng đồng cảm, kĩ năng thể hiện tình cảm, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng thân thiện, kĩ năng tự bảo vệ mình… Qua đó, các em biết phân biệt đúng sai, rút ra bài học cho bản thân, đồng thời tìm tòi khám phá môi trường xung quanh.