eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hà Nguyên - Tuyết Nhung”

Tiếng Nhật Trong Cuộc Sống Hàng Ngày (Kèm CD) (Tái Bản)
Tiếng Nhật Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Phần đầu của tài liệu này trình bày các từ loại thường dùng, những câu ngắn, đơn giản nhưng rất thông dụng, tiếp theo là các tình huống giao tiếp cụ thể. Đặc biệt mỗi tình huống bao gồm nhiều trường hợp khác nhau: - Chào hỏi - Hỏi thăm - Sức khỏe - Thời gian - Sở thích - Thời tiết - Cách di chuyển - Tại bệnh viện...