eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hà Minh Hồng - Trần Thuận”

Quốc Hội Khóa 6 – Chuyện Về Các Đại Biểu Của Dân (Tập 6)
Quốc Hội Khóa 6 - Chuyện Về Các Đại Biểu Của Dân (Tập 6)
Quốc Hội Khóa 6 – Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 4)
Quốc Hội Khóa 6 - Chuyện Về Ngày Bầu Cử (Tập 4)
Bác Hồ Gọi Ấy Là Mùa Xuân Đến
Bác Hồ Gọi Ấy Là Mùa Xuân Đến Cuốn sách do nhóm tác giả là những người nghiên cứu và giảng dạy lịch sử biên khảo. Các tác giả không tiếp cận dưới góc độ văn học và cũng không hẳn từ góc độ sử học, nhưng mang lại cho người đọc nhiều thông tin về những ngày đầu xuân, lúc Bác sinh thời cho đến khi trở thành lãnh tụ cách mạng sống và hoạt động ở chiến khu, thủ đô Hà Nội. Sách cũng tập hợp những bài thơ và thư Chúc Tết qua các mùa xuân, lời kêu gọi kháng chiến, kêu gọi tổng khởi nghĩa, kêu gọi thi đua sản xuất...  của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến toàn dân tộc. 'Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi Nơi đây sống một người tóc bạc Người không con mà có triệu con Nhân dân ta gọi người là Bác Cả đời người là của nước non.' (Tố Hữu)