eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Hà Minh Hồng”

Bác Hồ Với Các Kỳ Đại Hội Đảng
Bác Hồ Với Các Kỳ Đại Hội Đảng Bác Hồ là linh hồn, là người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị thành lập Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II & III của Đảng. Những câu chuyện về Người trong ba sự kiện trọng đại của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phác họa cụ thể công lao và phong cách làm việc của người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, được mãi mãi lưu giữ trong ký ức nhân dân và mỗi người cộng sản Việt Nam.
Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh, Hành Trình 100 Năm (1911 – 2011)
Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh, Hành Trình 100 Năm (1911 - 2011) 100 năm trước, từ thành phố Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc với tâm nguyện tìm kiếm con đường mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 5-6-1911, Sài Gòn ghi dấu một sự kiện có ý nghĩa như một trong những cột mốc khởi đầu đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại. 100 năm sau nhìn lại, càng thấy rõ hơn tầm vóc của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - miền đất “đi trước về sau” trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, lại là miền đất vươn lên “đi trước và về đích trước” trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kể từ thời khắc lịch sử 5-6-1911 cho đến hôm nay, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua những chặng đường sôi động: đấu tranh yêu nước và cách mạng để giành quyền dân tộc và dân chủ; kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành song song hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công cuộc đổi mới… Cuốn sách “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình 100 năm (1911 - 2011)” là một khảo cứu gồm 4 phần với 10 mục nhỏ, sử dụng và kế thừa nguồn tư liệu chính thống, những kết quả nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước có chọn lọc và đối chiếu, kể cả trong phần chính và phụ lục. Cuốn sách không có tham vọng phản ánh đầy đủ những sự kiện tiêu biểu của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong 100 năm qua, bởi hiện thực rất phong phú hàng thế kỷ của một thành phố hết sức năng động, tiên phong, sáng tạo sẽ khó lòng đúc kết được chỉ trong vài trăm trang sách. Chỉ mong rằng, cuốn sách được phát hành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sẽ góp thêm một góc nhìn tương đối có hệ thống về những nét son từ truyền thống đến hiện đại của thành phố Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh Hùng.