eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “H”

Cô Nàng Thứ Tư Của Anh
Cô Nàng Thứ Tư Của Anh Tiểu thuyết tình cảm. Nhân vật nam chính tin rằng một người đàn ông cần có 4 cô nàng để thỏa mãn 4 nhu cầu khác nhau về tâm trí, tình cảm... Anh ta đã tìm được 3 người như thế, cho tới khi gặp được người thứ 4 làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình.