eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Guy Campbell”

Những Điều Cực Đỉnh Về Các Giai Thoại Và Quan Niệm Lầm Lẫn – Sự Thật Giật Mình
Những Điều Cực Đỉnh Về Các Giai Thoại Và Quan Niệm Lầm Lẫn - Sự Thật Giật Mình Ai cũng biết Everest là ngọn núi cao nhất thế giới và rằng một ngày có 24 giờ. Nhưng, sự thật giật mình là, sai rồi! Hãy đọc cuốn sách này và tìm hiểu xem những thông tin li kì nào bạn vẫn đinh ninh là thật thực ra lại chỉ là giai thoại và quan niệm nhầm lẫn. Đôi khi bất ngờ, luôn luôn gây kinh ngạc, sự thật giật mình đảo ngược những “thực tế” cố hữu.