eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Gude”

Lược Sử Đời Sống Sinh Hoạt Của Loài Người – Mất 2000 Năm Để Vệ Sinh Sạch Sẽ
Lược Sử Đời Sống Sinh Hoạt Của Loài Người - Mất 2000 Năm Để Vệ Sinh Sạch Sẽ Lịch sử chính là cuộc sống, mỗi một trang sách đều mang đậm màu sắc cuộc sống. Bộ sách Lược sử đời sống sinh hoạt của loài người mô tả những câu chuyện cảm động về quá trình tạo nên cuộc sống tươi đẹp của con người.Đối với trẻ em, đây chính là những bài khoa học vỡ lòng gần gũi nhất. Tranh vẽ tinh xảo và sống động đã phác họa những điểm phát triển đặc trưng trong từng giai đoạn lịch sử. Bộ sách sẽ mang lại nguồn cảm hứng và kích thích khả năng tư duy cho các em.
Lược Sử Đời Sống Sinh Hoạt Của Loài Người – Mất 20.000 Năm Để Xây Dựng Đường Sá
Lược Sử Đời Sống Sinh Hoạt Của Loài Người - Mất 20.000 Năm Để Xây Dựng Đường Sá Lịch sử chính là cuộc sống, mỗi một trang sách đều mang đậm màu sắc cuộc sống. Bộ sách Lược sử đời dống sinh hoạt của loài người mô tả những câu chuyện cảm động về quá trình tạo nên cuộc sống tươi đẹp của con người.Đối với trẻ em, đây chính là những bài khoa học vỡ lòng gần gũi nhất. Tranh vẽ tinh xảo và sống động đã phác họa những điểm phát triển đặc trưng trong từng giai đoạn lịch sử. Bộ sách sẽ mang lại nguồn cảm hứng và kích thích khả năng tư duy cho các em.