eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “GS. TS. Vũ Thanh Khiết”

Tuyển Tập Các Bài Toán Cơ Bản & Nâng Cao Vật Lí THPT Lớp 12 (Tập 3)
Tuyển Tập Các Bài Toán Cơ Bản & Nâng Cao Vật Lí THPT Lớp 12 (Tập 3) Bộ sách Tuyển Tập Các Bài Toán Cơ Bản & Nâng Cao Vật Lí Trung Học Phổ Thông gồm 3 tập dùng cho học sinh lớp 10, lớp 11 và lớp 12, được biên soạn theo chương trình giáo dục trung học phổ thông môn Vật lí đã được Bộ trưởng Bộ GD & ĐT kí ban hành. Tập một gồm các phần: Cơ học, Nhiệt học. Tập hai gồm các phần: Điện học, Quang hình học. Tập ba gồm các phần: Động lực học vật rắn, Dao động và sóng, Vật lí hiện đại. Các chủ đề của bộ sách hoàn toàn tương ứng với các chủ đề nêu trong chương trình (cũng là các chương của bộ sách giáo khoa Vật lí mới). Mỗi chủ đề đều có nội dung sau: I. Tóm tắt kiến thức và công thức cơ bản. II. Bài toán tự luận III. Bài tập trắc nghiệm khách quan IV. Hướng dẫn giải, đáp án.