eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “GS. TS. Mạch Quang Thắng”

Hồ Chí Minh – Con Người Của Sự Sống
Hồ Chí Minh - Con Người Của Sự Sống Hồ Chí Minh là danh nhân có sức hút cực kỳ hấp dẫn đối với nhiều người, từ những người hoạt động chính trị cho đến những người nghiên cứu khoa học cũng như các nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật cả ở trong nước và ngoài nước Việt Nam. Là người say mê nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, Giáo sư - Tiến sĩ Mạch Quang Thắng đã để nhiều tâm lực nghiên cứu về Hồ Chí Minh - một con người đã trở thành nhân vật kiệt xuất theo đánh giá của UNESCO, một con người mà bằng sự nghiệp của mình đã làm rạng danh dân tộc và chính Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa bất diệt, hợp lưu với dòng chảy trong hệ giá trị văn hóa của tiến trình lịch sử hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam. Cuốn sách Hồ Chí Minh - Con Người Của Sự Sống là một trong những kết quả của cả quá trình nghiên cứu dày công của ông đối với nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, phản ánh một phần diện mạo quan trọng của Hồ Chí Minh trong lịch sử hiện đại Việt Nam và thế giới. Văn phong trong sáng, giản dị của tác giả chắc chắn sẽ làm cho người đọc cảm thấy lý thú.