eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “GS. TS Lê Thông (Chủ biên)”

Hướng Dẫn Khai Thái Và Sử Dụng Kênh Hình Trong SGK Địa Lí THPT
Hướng Dẫn Khai Thái Và Sử Dụng Kênh Hình Trong SGK Địa Lí THPT Trong chương trình Địa Lí THPT, kênh hình có một vai trò đặc biệt trong việc dạy và học. Bởi kênh hình vừa có tính trực quan cao, vừa diễn giã logic các sự vật tự nhiên và kinh tế - xã hội. Khai thác tốt kênh hình sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn trong môn Địa lí. Quyển sách Hướng Dẫn Khai Thái Và Sử Dụng Kênh Hình Trong SGK Địa Lí THPT được biên soạn nhằm hướng dẫn các em khai thác kênh hình theo từng nội dung bài học. Trong từng phần cụ thể, kênh hình được hướng dẫn theo 2 mục: Nội dung và Hướng dẫn sử dụng. Sách sẽ hướng dẫn khai thác và vận dụng kênh hình của Địa lí lớp 10, 11, 12 theo từng chương cụ thể giúp các em dễ dàng tìm kiếm và học tập. Sách hướng dẫn các em cách đọc bản đồ, biểu đồ... để trả lời các câu hỏi, bài tập. Đây là tài liệu ôn tập không thể thiếu dành cho các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị kiến thức để bước vào các kì thi và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo.