eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “GS. Trần Văn Giàu”

Hồ Chí Minh – Chân Dung Một Tâm Hồn Và Trí Tuệ Vĩ Đại
Hồ Chí Minh - Chân Dung Một Tâm Hồn Và Trí Tuệ Vĩ Đại Tập sách gồm hai phần: Phần thứ nhất, gồm các bài giới thiệu chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng lời văn truyền cảm, chỉ với một số bài viết ngắn , đã khắc họa chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tinh tế. Đó là chân dung của một tâm hồn vĩ đại, một nhân cách giản dị, lão thực, hòa mình với thiên nhiên, yêu thương đồng bào mình và giai cấp lao động cần lao được kết tinh từ cội nguồn chủ nghĩa yêu nước truyền thống của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Đây cũng chính là nguồn gốc để hình thành tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ. Phần thứ hai, gồm các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Với một cách nhìn biện chứng và phân tích sâu sắc, những giá trị của tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của bậc vĩ nhân - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh - đã được hệ thống hóa, vừa mở rộng và đào sâu; khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Mời bạn đón đọc.
Vàng Trong Lửa (Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Miền Nam Tổ Quốc)
Vàng Trong Lửa (Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Miền Nam Tổ Quốc) Quyển sách Vàng Trong Lửa (Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Miền Nam Tổ Quốc) do giáo sư Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng chủ biên tập hợp hàng trăm câu chuyện tiêu biểu nhất về tình cảm của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam cũng như tình cảm của đồng bào miền Nam dành cho Bác Hồ. Đó là những câu chuyện thấm đẫm tính nhân bản của chủ nghĩa yêu nước và cách mạng Việt Nam trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Những câu chuyện trong quyển sách là những tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo và bạn bè thế giới ngưỡng vọng, cảm phục.Những trích dẫn đặc sắc“Tình cảm của Bác Hồ với miền Nam, cũng như tình cảm của miền Nam đối với Bác Hồ, đó là một đề tài cực kỳ to lớn, quan trọng và có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Ở đây tôi chỉ nói vắn tắt một điều: tình cảm này, tình cảm hai phía này, là một khúc ca, vừa hùng tráng, vừa trữ tình, đẹp như non sông gấm vóc của miền Nam nước ta, đẹp như lòng yêu nước của đồng bào miền Nam và đồng bào cả nước đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam.”Trích Lời giới thiệu của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng