eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Giáo sư - Sử gia Diêm Sùng Niên”

Đối Thoại Cùng Đại Sư Tinh Vân
Đối Thoại Cùng Đại Sư Tinh Vân Mọi sự trong cuộc sống dường như luôn xoay vần trong một chữ 'Duyên' ngay cả trong việc tu hành. Và Đại sư Tinh Vân là một người như vậy. Tuy đã tu hành hơn 60 năm với đạo pháp cao thâm, siêu phàm thoát tục và có một tấm lòng rộng lớn cùng trí tuệ siêu việt. Thế nhưng, cuộc đời tu hành để có thể thấm nhuần Phật Pháp của Đại sư Tinh Vân cũng không thể thoát khỏi những phút yếu lòng mà buông bỏ. Tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đó vẫn là những trải nghiệm mà có thể suốt cuộc đời vị Đại sư không thể nào xóa nhòa được. Những màn đối thoại của Đại sư Tinh Vân và vị Giáo sư - Sử gia Diêm Sùng Niên sẽ đưa người đọc đến với những điều răn dạy, những bài học trong cuộc đời tu hành của vị Đại sư với đạo pháp cao thâm cùng trí tuệ siêu việt này. Và trên hết đó là những lời khuyên chân thành, quý giá dành cho những con người đã và đang sống trong tư tưởng mình đang sống trong cuộc đời nhiều buồn đau, khổ ải sẽ vượt lên được chính mình để có một tâm hồn thanh thản và thoát tục.