eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “George S. Miller”

Cracking The TOEFL CBT
Cracking The TOEFL CBT Bài thi TOEFL CBT được chia làm 4 phần và kéo dài khoảng bốn giờ rưỡi. ETS không quy định số lượng câu hỏi cụ thể. Theo lập luận của ETS, vì bài thi TOEFL trên máy tính là do máy tính điều chỉnh đồng thời số lượng câu hỏi dễ và khó tùy thuộc vào kết quả làm bài của thí sinh, nên không thể nói chính xác thí sinh sẽ có bao nhiều câu hỏi và phải làm bài trong bao nhiêu thời gian.Tài liệu Cracking The TOEFL CBT là một công cụ hữu hiệu giúp thí sinh chuẩn bị cho bài thi TOFLE CBT. Tuy nhiên, vì đây là bài thi do máy tính điều chỉnh nên thí sinh phải luyện tập để vượt qua những bản năng bình thường đã hình thành từ những ngày thi bài thi trên giấy ở trường phổ thông. Đối với hình thức thi này thí sinh không còn có thể lật lại một trang trước để trả lời một câu hỏi chưa trả lời được. Khi đã nhấp chuột để chọn câu trả lời và khẳng định ý kiến, thí sinh sẽ không bao giờ nhìn thấy lại câu hỏi đó nữa. Cracking The TOEFL CBT sẽ giúp thí sinh thay đổi tất cả các kỹ thuật thi bài thi trên giấy.