eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “George Friedman”

Thế Giới 100 Năm Sau
Thế Giới 100 Năm Sau George Friedman là nhà sáng lập và là lãnh đạo tối cao của Stratfor, cơ quan nghiên cứu chiến lược và dự đoán hàng đầu thế giới. Ông là tác giả của bốn cuốn sách nổi tiếng, kể cả cuốn sách gần đây nhất. America′s Secret War, và nhiều bài báo nói về an ninh quốc gia, chiến lược quân sự, an ninh mạng, và kinh doanh chất xám. Ông sống tại Austin, Texas. 'Những lời tiên tri đã biến George Friedman trở thành một tài sản quốc gia quý báu'. - Tập san The Wall Street 'Một trong những chuyên gia chiến lược hàng đầu của quốc gia'. - Lou Dobbs 'Hãy mong đợi những điều bất ngờ...George Friedman có thể nhìn thất tương lai mà không cần đến quả cầu thủy tinh' - Newsweek 'Thế giới 100 năm sau là một tác phẩm lôi cuốn vì nó bác bỏ mọi luận điệu thông thường của chúng ta' - New York Post 'Hãy nghĩ xem George Friedmand được yêu chuộng thế nào trên thế giới, ông là người đáng để chúng ta phải lắng nghe' - San Antonio Express-News