eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Frédérique Molay”

Người Đàn Bà Thứ Bảy
Người Đàn Bà Thứ Bảy 'Anne Recordon và Chloé chơi với nhau từ trường tiểu học. Họ là đôi bạn gái thân thiết nhất trên đời. Tuổi ba mươi phơi phới, ngày nay các cô chia sẻ với nhau điều cốt yếu của đời sống nữ giới. Thậm chí có là hai chị em gái đi nữa, thì hẳn cũng không thể gần gụi nhau hơn thế được nữa.' - Trích 'Thứ Ba' Frédérique Molay