eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Francoise Laurent - Capucine Mazille”

Khoa Học Chẳng Khó – Thuần Hóa Những Chú Ngựa
Khoa Học Chẳng Khó - Thuần Hóa Những Chú Ngựa Bé đã bao giờ tự hỏi Trái Đất của chúng ta nằm ở đâu trên bầu trời chưa nhỉ? Hệ Mặt Trời thì có những hành tinh nào? Ngôi sao Hôm lấp lánh mỗi chiều tà có đúng thật là “sao”?Những bí mật ấy giờ sẽ chẳng làm khó các bé nữa. Với bộ cẩm nang Khoa học chẳng khó, tất cả sẽ được giải đáp thật chi tiết và cụ thể, cùng tranh minh họa tuyệt đẹp.Để những khám phá khoa học giờ chỉ còn là chuyện nhỏ!