eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “F. A. Hayek”

Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Trật Tự Kinh Tế
Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Trật Tự Kinh Tế Đa số các bài tiểu luận trong quyển sách Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Trật Tự Kinh Tế của F. A. Hayek dành cho giới nghiên cứu kinh tế chuyên sâu hơn là cho các độc giả đại chúng. Đã từ lâu, Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Trật Tự Kinh Tế đã trở thành một tác phẩm mà bất cứ ai muốn trở thành một nhà kinh tế học thực thụ đều cần phải đọc. Vì lẽ đó, bản dịch tiếng Việt này nên được cân nhắc như là một tài liệu tham khảo ban đầu để giúp các độc giả Việt Nam dễ nắm bắt hơn các ý tưởng của Hayek chứ không có ý định thay thế cho bản gốc. Để có thể hiểu được các nội dung của tác phẩm tốt hơn độc giả có lẽ nên nghe các bài giảng của Tyler Cowen và Alex Tabarrok về tác phẩm. Độc giả cũng nên tham khảo các nghiên cứu, phân tích của nhiều tác giả liên quan đến những nội dung khác nhau của tác phẩm này. Tôi tin rằng sau khi đọc và tìm hiểu kĩ tác phẩm độc giả sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì sao những nội dung được Hayek viết cách đây 70-80 năm lại vẫn là những vấn đề mà giới kinh tế học hàn lâm hiện trao đổi trong suốt mấy chục năm vừa qua và có lẽ sẽ tiếp tục trong nhiều thập kỉ nữa. Và độc giả sẽ hiểu vì sao tác phẩm này lại hoàn toàn xứng đáng đứng song hành cùng với tác phẩm Của cải của các quốc gia của Adam Smith như cách mà Tyler Cowen và Alex Tabarrok đã làm. Nội dung sách bao gồm các chủ đề: 1. Chủ nghĩa cá nhân: Thật và Giả 2. Kinh tế học và tri thức 3. Bàn về khái niệm sự kiện trong nhóm ngành khoa học xã hội 4. Sử dụng tri thức trong xã hội 5. Ý nghĩa của cạnh tranh 6. Kinh doanh “tự do” và trật tự cạnh tranh 7. Tính toán xã hội chủ nghĩa I: Bản chất và lịch sử của vấn đề 8. Tính toán xã hội chủ nghĩa II: Hiện trạng cuộc tranh luận (1935) 9. Tính toán xã hội chủ nghĩa III: 'Giải pháp' cạnh tranh 10. Về một đồng tiền được bảo đảm bằng hàng hóa 11. Hiệu ứng Ricardo 12. Các điều kiện kinh tế cho chế độ liên bang giữa các nước