eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Evelyn Sue Wong - Tee Sieok Bing”

The Naughty Mynah – Mynah Láu Cá
The Naughty Mynah - Mynah Láu Cá Câu chuyện về chú chim sáo láu cá dạy thầy giáo Paul những câu nói tiếng Anh đơn giản trong cuộc sống.