eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Erica Dhawan - Saj-Nicole Joni”

Năng Lực Kết Nối
Năng Lực Kết Nối Năng lực kết nối là khả năng kết hợp mọi mặt của thế giới, của mọi người, của các mạng lưới, các nguyên tắc và các nguồn lực; các mối liên kết được cộng hưởng nhằm tạo ra những kết quả có giá trị, ý nghĩa và mang tính đột phá. Đọc cuốn sách này, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi sau: - Bạn sẽ làm cách gì để vượt qua sự lan truyền của thư điện tử, của truyền thông xã hội để có thể kết nối một cách thông minh nhất? - Làm thế nào để có thể hệ thống lại những điều chúng ta biết một cách nhanh chóng hơn nữa? - Làm thế nào để tìm và giữ lại được những người ủng hộ? - Làm thế nào để gây tác động lên số lượng người cực lớn trong thời gian ngắn nhất? - Làm thế nào để chúng ta đưa được năng lực kết nối vượt qua mạng lưới cũ để hướng tới một mục đích cao cả?