eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Eric Marcus”

Đồng Tính Thì Đã Sao
Đồng Tính Thì Đã Sao - Nếu bạn nghĩ bạn mình là một cô gái đồng tính, liệu bạn có dám hỏi cô ấy? - Người ta trở thành đồng tính như thế nào? - Đó là tội lỗi? Đó là sự lựa chọn? Người ta từng nghĩ đồng tính là điều gì đó rất xấu xa và phải dấu diếm. Người đồng tính đã phải sống trong đau khổ với nhiều băn khoăn, nghi ngại về giới tính của mình mà không thể chia sẻ với ai. Không câu hỏi nào không được trả lời trong quyển sách quan trọng về đồng tính này. Trong hơn 100 câu hỏi và câu trả lời, các bạn trẻ sẽ được giải đáp mọi những thắc mắc. Và ngay trong trường hợp cần chia sẻ, có hẳn một chương mới “chỉ dành cho cha mẹ” để gợi ý cho họ.