eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Emma Chichester Clark”

Yêu Cậu Lắm, Chuột Túi Xanh À!
Yêu Cậu Lắm, Chuột Túi Xanh À! Mỗi em nhỏ đều có thể tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện nhỏ này. Các em sẽ cùng Lily và Chuột Túi Xanh trải qua những 'biến cố' nho nhỏ để lớn lên cũng như khám phá những cung bậc tình cảm nhẹ nhàng và tinh tế. Hãy cùng Lily và người bạn yêu quý của mình trải qua những thay đổi và trải nghiệm này nhé. Cô bé Lily lúc nào cũng muốn có người chơi cùng và làm hộ. Khi không biết phải làm gì, Lily thường hỏi: Mình làm gì bây giờ nhỉ, Chuột Túi Xanh? Nhưng rồi, Chuột Túi Xanh, mẹ và mọi người đã giúp Lily biết tự chơi và tự làm biết bao nhiêu việc. Chuột Túi Xanh là người bạn mà Lily yêu quý nhất trên đời. Nhưng rồi, Lily lần lượt được tặng nào Gấu Nâu Lông Xù, nào Thỏ Bông Vàng, nào Chó Lông Mượt, và bao nhiêu đồ chơi khác nữa. Chuột Túi Xanh dần dần bị cho ra rìa…Chuột Túi Xanh tủi thân lắm nhưng chú có bỏ rơi người bạn nhỏ thân thiết không? Lily có vì những người bạn mới mà bỏ rơi Chuột Túi Xanh không? Lily quyết định sẽ có một sinh nhật chỉ toàn là màu hồng; thiệp sinh nhật hồng này, bánh ga tô hồng này, cả những món quà cũng màu hồng nữa này. Nhưng đó lại không phải là màu của Chuột Túi Xanh. Lily yêu quý Chuột Túi Xanh nhất mực. Thế mà lần đi chơi nào Lily cũng bỏ quên chú. Chuột Túi Xanh lo lắng lắm. Và chú đã nghĩ ra mẹo để giúp Lily sửa được thói xấu này đấy. Bộ sách Lily và Chuột Túi Xanh gồm 6 cuốn: -  Chuột Túi Xanh ơi, cậu đâu rồi? -  Chúc mừng sinh nhật, Chuột Túi Xanh! -  Yêu cậu lắm, Chuột Túi Xanh à! -  Chuột Túi Xanh, tại cậu cả đấy! -  Nhìn tớ này, Chuột Túi Xanh! -  Mình làm gì bây giờ hả Chuột Túi Xanh?
Nhìn Tớ Này, Chuột Túi Xanh!
Nhìn Tớ Này, Chuột Túi Xanh! Mỗi em nhỏ đều có thể tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện nhỏ này. Các em sẽ cùng Lily và Chuột Túi Xanh trải qua những 'biến cố' nho nhỏ để lớn lên cũng như khám phá những cung bậc tình cảm nhẹ nhàng và tinh tế. Hãy cùng Lily và người bạn yêu quý của mình trải qua những thay đổi và trải nghiệm này nhé. Cô bé Lily lúc nào cũng muốn có người chơi cùng và làm hộ. Khi không biết phải làm gì, Lily thường hỏi: Mình làm gì bây giờ nhỉ, Chuột Túi Xanh? Nhưng rồi, Chuột Túi Xanh, mẹ và mọi người đã giúp Lily biết tự chơi và tự làm biết bao nhiêu việc. Chuột Túi Xanh là người bạn mà Lily yêu quý nhất trên đời. Nhưng rồi, Lily lần lượt được tặng nào Gấu Nâu Lông Xù, nào Thỏ Bông Vàng, nào Chó Lông Mượt, và bao nhiêu đồ chơi khác nữa. Chuột Túi Xanh dần dần bị cho ra rìa…Chuột Túi Xanh tủi thân lắm nhưng chú có bỏ rơi người bạn nhỏ thân thiết không? Lily có vì những người bạn mới mà bỏ rơi Chuột Túi Xanh không? Lily quyết định sẽ có một sinh nhật chỉ toàn là màu hồng; thiệp sinh nhật hồng này, bánh ga tô hồng này, cả những món quà cũng màu hồng nữa này. Nhưng đó lại không phải là màu của Chuột Túi Xanh. Lily yêu quý Chuột Túi Xanh nhất mực. Thế mà lần đi chơi nào Lily cũng bỏ quên chú. Chuột Túi Xanh lo lắng lắm. Và chú đã nghĩ ra mẹo để giúp Lily sửa được thói xấu này đấy. Bộ sách Lily và Chuột Túi Xanh gồm 6 cuốn: -  Chuột Túi Xanh ơi, cậu đâu rồi? -  Chúc mừng sinh nhật, Chuột Túi Xanh! -  Yêu cậu lắm, Chuột Túi Xanh à! -  Chuột Túi Xanh, tại cậu cả đấy! -  Nhìn tớ này, Chuột Túi Xanh! -  Mình làm gì bây giờ hả Chuột Túi Xanh?
Chuột Túi Xanh Ơi, Cậu Đâu Rồi?
Chuột Túi Xanh Ơi, Cậu Đâu Rồi? Mỗi em nhỏ đều có thể tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện nhỏ này. Các em sẽ cùng Lily và Chuột Túi Xanh trải qua những “biến cố” nho nhỏ để lớn lên cũng như khám phá những cung bậc tình cảm nhẹ nhàng và tinh tế. Hãy cùng Lily và người bạn yêu quý của mình trải qua những thay đổi và trải nghiệm này nhé. Cô bé Lily lúc nào cũng muốn có người chơi cùng và làm hộ. Khi không biết phải làm gì, Lily thường hỏi: Mình làm gì bây giờ nhỉ, Chuột Túi Xanh? Nhưng rồi, Chuột Túi Xanh, mẹ và mọi người đã giúp Lily biết tự chơi và tự làm biết bao nhiêu việc. Chuột Túi Xanh là người bạn mà Lily yêu quý nhất trên đời. Nhưng rồi, Lily lần lượt được tặng nào Gấu Nâu Lông Xù, nào Thỏ Bông Vàng, nào Chó Lông Mượt, và bao nhiêu đồ chơi khác nữa. Chuột Túi Xanh dần dần bị cho ra rìa…Chuột Túi Xanh tủi thân lắm nhưng chú có bỏ rơi người bạn nhỏ thân thiết không? Lily có vì những người bạn mới mà bỏ rơi Chuột Túi Xanh không? Lily quyết định sẽ có một sinh nhật chỉ toàn là màu hồng; thiệp sinh nhật hồng này, bánh ga tô hồng này, cả những món quà cũng màu hồng nữa này. Nhưng đó lại không phải là màu của Chuột Túi Xanh. Lily yêu quý Chuột Túi Xanh nhất mực. Thế mà lần đi chơi nào Lily cũng bỏ quên chú. Chuột Túi Xanh lo lắng lắm. Và chú đã nghĩ ra mẹo để giúp Lily sửa được thói xấu này đấy. Bộ sách Lily và Chuột Túi Xanh gồm 6 cuốn: -  Chuột Túi Xanh ơi, cậu đâu rồi? -  Chúc mừng sinh nhật, Chuột Túi Xanh! -  Yêu cậu lắm, Chuột Túi Xanh à! -  Chuột Túi Xanh, tại cậu cả đấy! -  Nhìn tớ này, Chuột Túi Xanh! -  Mình làm gì bây giờ hả Chuột Túi Xanh?
Mình Làm Gì Bây Giờ Hả Chuột Túi Xanh?
Mình Làm Gì Bây Giờ Hả Chuột Túi Xanh? Mỗi em nhỏ đều có thể tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện nhỏ này. Các em sẽ cùng Lily và Chuột Túi Xanh trải qua những “biến cố” nho nhỏ để lớn lên cũng như khám phá những cung bậc tình cảm nhẹ nhàng và tinh tế. Hãy cùng Lily và người bạn yêu quý của mình trải qua những thay đổi và trải nghiệm này nhé. Cô bé Lily lúc nào cũng muốn có người chơi cùng và làm hộ. Khi không biết phải làm gì, Lily thường hỏi: Mình làm gì bây giờ nhỉ, Chuột Túi Xanh? Nhưng rồi, Chuột Túi Xanh, mẹ và mọi người đã giúp Lily biết tự chơi và tự làm biết bao nhiêu việc. Chuột Túi Xanh là người bạn mà Lily yêu quý nhất trên đời. Nhưng rồi, Lily lần lượt được tặng nào Gấu Nâu Lông Xù, nào Thỏ Bông Vàng, nào Chó Lông Mượt, và bao nhiêu đồ chơi khác nữa. Chuột Túi Xanh dần dần bị cho ra rìa…Chuột Túi Xanh tủi thân lắm nhưng chú có bỏ rơi người bạn nhỏ thân thiết không? Lily có vì những người bạn mới mà bỏ rơi Chuột Túi Xanh không? Lily quyết định sẽ có một sinh nhật chỉ toàn là màu hồng; thiệp sinh nhật hồng này, bánh ga tô hồng này, cả những món quà cũng màu hồng nữa này. Nhưng đó lại không phải là màu của Chuột Túi Xanh. Lily yêu quý Chuột Túi Xanh nhất mực. Thế mà lần đi chơi nào Lily cũng bỏ quên chú. Chuột Túi Xanh lo lắng lắm. Và chú đã nghĩ ra mẹo để giúp Lily sửa được thói xấu này đấy. Bộ sách Lily và Chuột Túi Xanh gồm 6 cuốn: -  Chuột Túi Xanh ơi, cậu đâu rồi? -  Chúc mừng sinh nhật, Chuột Túi Xanh! -  Yêu cậu lắm, Chuột Túi Xanh à! -  Chuột Túi Xanh, tại cậu cả đấy! -  Nhìn tớ này, Chuột Túi Xanh! -  Mình làm gì bây giờ hả Chuột Túi Xanh?
Chuột Túi Xanh, Tại Cậu Cả Đấy!
Chuột Túi Xanh, Tại Cậu Cả Đấy! Mỗi em nhỏ đều có thể tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện nhỏ này. Các em sẽ cùng Lily và Chuột Túi Xanh trải qua những 'biến cố' nho nhỏ để lớn lên cũng như khám phá những cung bậc tình cảm nhẹ nhàng và tinh tế. Hãy cùng Lily và người bạn yêu quý của mình trải qua những thay đổi và trải nghiệm này nhé. Cô bé Lily lúc nào cũng muốn có người chơi cùng và làm hộ. Khi không biết phải làm gì, Lily thường hỏi: Mình làm gì bây giờ nhỉ, Chuột Túi Xanh? Nhưng rồi, Chuột Túi Xanh, mẹ và mọi người đã giúp Lily biết tự chơi và tự làm biết bao nhiêu việc. Chuột Túi Xanh là người bạn mà Lily yêu quý nhất trên đời. Nhưng rồi, Lily lần lượt được tặng nào Gấu Nâu Lông Xù, nào Thỏ Bông Vàng, nào Chó Lông Mượt, và bao nhiêu đồ chơi khác nữa. Chuột Túi Xanh dần dần bị cho ra rìa…Chuột Túi Xanh tủi thân lắm nhưng chú có bỏ rơi người bạn nhỏ thân thiết không? Lily có vì những người bạn mới mà bỏ rơi Chuột Túi Xanh không? Lily quyết định sẽ có một sinh nhật chỉ toàn là màu hồng; thiệp sinh nhật hồng này, bánh ga tô hồng này, cả những món quà cũng màu hồng nữa này. Nhưng đó lại không phải là màu của Chuột Túi Xanh. Lily yêu quý Chuột Túi Xanh nhất mực. Thế mà lần đi chơi nào Lily cũng bỏ quên chú. Chuột Túi Xanh lo lắng lắm. Và chú đã nghĩ ra mẹo để giúp Lily sửa được thói xấu này đấy. Bộ sách Lily và Chuột Túi Xanh gồm 6 cuốn: -  Chuột Túi Xanh ơi, cậu đâu rồi? -  Chúc mừng sinh nhật, Chuột Túi Xanh! -  Yêu cậu lắm, Chuột Túi Xanh à! -  Chuột Túi Xanh, tại cậu cả đấy! -  Nhìn tớ này, Chuột Túi Xanh! -  Mình làm gì bây giờ hả Chuột Túi Xanh?