eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Edward R. Rosset”

1500 Structured Tests Leve 3 (Không CD)
1500 Structured Tests Leve 3 1500 Structured Tests Leve 3 là bộ sách gồm 3 quyển được thiết kế như bài tập bổ sung cùng sách giáo khoa. Người học sẽ điền vào khoảng trống với một danh từ, giới từ, trạng từ, tính từ hay động từ. ..Mỗi trang của cuốn sách sẽ có những bài tập với cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Học viên cần nắm vững kiến thức mới có thể hoàn thành các dạng bài tập hoặc có thể cần đến sự hướng dẫn của giáo viên.Cuốn sách là tài liệu thực hành hữu ích giúp củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của bạn.