eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Dương Tư Trác”

12 Bí Quyết Trở Thành Cha Mẹ Thông Thái
12 Bí Quyết Trở Thành Cha Mẹ Thông Thái Nuôi dạy con luôn là việc vừa mừng vừa lo Bạn đang lo lắng nhiều hơn hay vui mừng nhiều hơn? Con bạn đang thoải mái hay bị gò ép dưới sự giáo dục của bạn? Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với sự giúp đỡ của cuốn sách này! Nhận xét 'Tôi cảm thấy nuôi dạy con nhẹ nhàng hơn nhờ đọc cuốn sách này' (Độc giả Minh Lâm) 'Nếu thông thái hơn tốt cho con tôi hơn, khó thế nào tôi cũng sẽ cố gắng. Dù sao cuốn sách này cũng chỉ dần cho tôi 12 bí quyết rồi' (Độc giả Hà Linh)