eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Dương Thị Mai Hiên”

Sổ Tay Công Thức Hóa Học Trung Học Cơ Sở
Sổ Tay Công Thức Hóa Học Trung Học Cơ Sở Sổ Tay Công Thức Hóa Học Trung Học Cơ Sở được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối trung học cơ sở nắm được những kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương trình Hóa học trong quá trình học và ôn tập. Trong mỗi nội dung kiến thức, nhóm biên soạn tóm lược những kiến thức cơ bản và nêu những kĩ năng cần thiết cho việc vận dụng kiến thức để giải những bài tập thường gặp. Với cách trình bày này, nhóm biên soạn hi vọng sẽ giúp các em vừa nắm vững và vận dụng được kiến thức vừa có cái nhìn bao quát về chương trình hóa học THCS. Cuốn sách gồm 3 phần chính như sau: Phần 1: Hóa đại cương Phần 2: Hóa vô cơ - Hữu cơ Phần 3: Các vấn đề về giải bài toán hóa học.