eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Dương Thanh Hòa”

Giáo Dục Kỹ Năng Phát Hiện Và Sáng Tạo Cho Trẻ Em
Giáo Dục Kỹ Năng Phát Hiện Và Sáng Tạo Cho Trẻ Em 'Thế giới không phải không có cái đẹp, mà chỉ là thiếu sự phát hiện đối với cái đẹp mà thôi' Mong rằng cuốn sách này có thể đem đến cho các em một đôi mắt tinh tường, khiến cho các em tránh xa được bóng tối và sự ngu muội, để đi đến ánh sáng và thành công!