eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Dương Minh Ngọc”

My Papa Is Demon – Tập 1
My Papa Is Demon - Tập 1 My papa is demon là 1 câu chuyện về 1 con quỷ tên là quỷ đỏ nhận nuôi 1 đứa trẻ loài người. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện hài hước vui vẻ và đậm tình phụ tử giữa hai bố con Quỷ Đỏ.