eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Dương Đức Hạnh”

Phật Pháp Diệu Chỉ
Phật Pháp Diệu Chỉ Hiện nay có rất nhiều thanh niên nam nữ đã từ bỏ đời sống tầm thường như chơi bời lêu lỏng, cờ bạc rượu chè, xì ke ma túy… mà vươn lên môt cuộc sống mới có ý nghĩa, quyết tâm xây dựng ấm no, hạnh phúc, công bằng xã hội chung cho dân tộc và nhân loại. Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức Phật pháp căn bản thiết yếu mà người tin phật chân chính cần nắm vững để đi sâu vào kho tàng Phật pháp một cách vững chắc đúng đắn rồi đem ra áp dụng vào cuộc sống hằng ngày để được an lạc thảnh thơi, hết hận thù sầu khổ. Và ở tương lai sẽ được giải thoát tự tại... (Dương Đức Hạnh)
Lời Hay Ý Đẹp Của Người Xưa
Lời Hay Ý Đẹp Của Người Xưa Ở cõi đời này, cuộc sống luôn luôn biến thiên thay đổi tiến bộ không ngừng, do đó ta nên quan tâm tìm kiếm góp nhặt những ý tưởng hay, những kiến thức mới, những kinh nghiệm khôn ngoan, trí xảo của mọi người qua sách vở và các lời danh ngôn vàng ngọc rồi đem ra áp dụng trong đời sống của mình hầu tránh các lỗi lầm sai trái mà gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong việc xử thế cũng như qua các quá trình xây dụng nhân cách, đạo đức, lý tưởng và hạnh phúc ở tương lai… (Dương Đức Hạnh)