eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đức Nhiếp chính vương Kyabje Khamtrul Rinpoche Pema Nyinjadth”

Tam Thừa Phật Giáo Truyền Thừa Tinh Túy
Tam Thừa Phật Giáo Truyền Thừa Tinh Túy Đức Phật từng tuyên thuyết tới 84.000 pháp môn nhằm phù hợp căn cơ chúng sinh, song các pháp này đều cùng mục đích giúp chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi và chứng đạt giác ngộ. Tam Thừa Phật giáo và Truyền thừa tinh túy là tuyển tập các bài giảng của Đức Nhiếp Chính Vương về nguồn gốc Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim Cương Thừa, về những quan kiến, cấp độ, thứ lớp thực hành và các phẩm hạnh mà hành giả cần trưởng dưỡng trên từng giai đoạn tu tập. Ngài đặc biệt chiết giải về sự thực hành theo Kim Cương Thừa, là kết tủy tinh túy của cả ba Thừa, để chuyển hóa các xúc tình phiền não nơi thân tâm mỗi người thành tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết lợi ích bản thân và hữu tình pháp giới.
Nghệ Thuật Sống An Lạc
Nghệ Thuật Sống An Lạc Nghệ thuật sống an lạc là tuyển tập các bài giảng liên quan đến chủ đề nghệ thuật sống của Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche đời thứ IX Jigme Pema Nyinjadh. Tốt nghiệp bằng Tiến sĩ Phật giáo hạng ưu tại Đại học Tu viện Tango, vương quốc Bhutan, Ngài trứ danh với sở học uyên bác, khả năng thuyết pháp độc đáo uyên thâm song cũng vô cùng gần gũi, nhân văn. Tuyển tập này bao gồn các bài giảng gần đây của Ngài tại Singapore, Hồng Kông... giúp chúng ta có những tri kiến đúng đắn về những giá trị tâm linh, qua đó mở ra cánh cửa trở về tự tính tâm và tìm lại chìa khóa hạnh phúc vô giá cho mình và cho mọi người trong đời sống hiện đại.
Bản Tôn Chân Ngôn Trí Tuệ Kim Cương Thừa
Bản Tôn Chân Ngôn Trí Tuệ Kim Cương Thừa Kim Cương Thừa luôn được coi là truyền thừa bí mật bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Tuy các phương pháp thực hành trong Kim Cương Thừa vô cùng thiện xảo và có thể khác biệt với Đại Thừa, song nền tảng giáo lý của hai thừa không sai khác. Tinh túy của giới nguyện Kim Cương Thừa chính là ngăn Thân, Khẩu và Ý của bạn khỏi các tư tưởng nhị nguyên thông thường qua các pháp thực hành Bản tôn, Chân ngôn, Trí tuệ vô cùng vi diệu. Cuốn sách này là cuốn cảm nang giới thiệu các pháp thực hành cơ bản của con đường và thứ lớp tu tập theo Kim Cương Thừa. Qua các huấn từ và lý giải minh triết của Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche, một bậc Thầy Kim Cương Thừa trứ danh, Quý vị sẽ được dẫn nhập vào thế giới nhiệm mầu của Kim Cương Thừa và khai mở tri kiến về các phương tiện tiếp cận trí tuệ bất nhị hay chân tính của vạn pháp.