eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Drukpa biên soạn”

Nghệ Thuật Mật Thừa
Nghệ Thuật Mật Thừa Rặng Himalaya hùng vĩ được biết đến như một chốn linh thiêng bậc nhất với di sản văn hóa truyền thống thấm đẫm các giá trị minh triết Đạo Phật. Từ nền tảng văn hóa tâm linh này đã phát triển nên nghệ thuật Mật Thừa, bộ môn nghệ thuật siêu việt thể hiện các thứ lớp chứng ngộ và hướng tới giác ngộ. Trong truyền thống này, chư Thượng sư giác ngộ miêu tả và truyền tải thông điệp tâm linh của các câu kinh lời kệ, những triết lý thâm huyền màu nhiệm và các pháp thực hành Từ bi Trí tuệ., chuyển hóa cẩm xúc thành niền tin tâm linh, trí tuệ và tình yêu thương thông qua các phương tiện biểu đạt nghệ thuật thâm diệu như Vũ trụ học, kiến lập bảo tháp, Tự viện, Nghệ thuật Mandala, Thangka, điêu khắc, Hội họa, Âm nhạc...
Huấn Từ Tâm Huyết Từ Các Bậc Thầy Giác Ngộ
Huấn Từ Tâm Huyết Từ Các Bậc Thầy Giác Ngộ Huấn Từ Tâm Huyết Từ Các Bậc Thầy Giác Ngộ là tuyển tập những lời khai thị từ Đức Phật và chư Thượng sư giác ngộ của Truyền thừa Drukpa, truyền thừa áo vải nổi tiếng với sự thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu. Mỗi huấn từ ngắn nhưng vô cùng ý nghia trong tuyển tập này được cô đọng từ tình yêu thương bao la và trí tuệ thực chứng của các Bậc Thầy. Đây là cuốn cẩm nang gối đầu giường với những lời giáo huấn căn bản, thiết thực, gần gũi giúp chúng ta ứng dụng trong từng trường hợp cụ thể để gỡ giải, chữa lành các phiền não khổ đau, vướng mắc trong đời sống và trong sự tu tập thực hành của mỗi người.