eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Dominic Leyton”

Bộ Poster Học Tập (4 Tờ)
Bộ Poster Học Tập (4 Tờ)
Hạt Hồ Đào Kì Diệu
Hạt Hồ Đào Kì Diệu Bay, đối với thuên nga thật quá dễ, như ăn hay ngủ vậy. Thế mà Terry, chú thiên nga dễ thương bên Hồ Nước Trong, lại không thể cất cánh. Chú đã trượt bài Thiên Nga Thi Bay trong Ngày Di Cư, điều mà chưa một thiên nga nào mắc phải. Đàn thiên nga đành bỏ lại chú trong suốt cả mùa đông... KINH HÃI! CÔ ĐƠN! ĐÓI RÉT! Hạt hồ đào có thể mang đến một điều kì diệu Nhưng làm sao để Terry tìm ra được...?