eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đoàn Thị Kim Nhung - Phạm Thị Nga”

Rèn Kỹ Năng Làm Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 8 (Tập 1)
Rèn Kỹ Năng Làm Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 8 (Tập 1) Nội dung quyển sách Rèn Kỹ Năng Làm Bài Và Bài Văn Mẫu Lớp 8 (Tập 1) gồm 2 phần: - Hướng dẫn làm văn tự sự: Hướng dẫn cách làm theo từng kiểu bài trong chương trình học thông qua việc phân tích khái niệm, hướng dẫn thao tác làm, ví dụ minh họa... - Giới thiệu bài văn mẫu: Mỗi bài văn bao gồm các phần: + Đề bài + Hướng dẫn làm bài + Bài văn mẫu Các đề văn được biên soạn phù hợp với chương trình, đa dạng và có sự phân cấp về yêu cầu.
Rèn Kỹ Năng Làm Văn Và Bài Văn Mẫu Lớp 9 (Tập 1)
Rèn Kỹ Năng Làm Văn Và Bài Văn Mẫu Lớp 9 (Tập 1) Quyển sách Rèn Kỹ Năng Làm Văn Và Bài Văn Mẫu Lớp 9 (Tập 1) được biên soạn nhằm giúp các em học sinh một cách rèn luyện để thành thạo kỹ năng làm văn. Nội dung sách bao gồm các kiến thức lý thuyết, những bài làm văn mẫu và một số bài văn nâng cao ở 2 thể loại: Văn thuyết minh và Văn tự sự. Trước mỗi đề bài sẽ bao gồm 2 phần: Phần 1. Hướng dẫn làm bài Phần 2. Giới thiệu bài văn mẫu Với dàn ý chi tiết, ý tứ phong phú, quyển sách sẽ giúp các có những bài văn thật hay và thật sâu sắc.