eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đoàn Thị Kim Nhung”

Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 5
Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 5 Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 5 thuộc bộ sách tham khảo bổ trợ, chọn lọc dành cho học sinh lớp 5, nhằm giúp các em học tốt phân môn Tập làm văn, môn học thường được coi là: khó, khô, khổ. Sách có nhiều phần khác nhau, tương ứng với các nội dung có trong phân môn Tập làm văn 5. Mỗi phần gồm có ba mục lớn: - Lí thuyết: cung cấp những kiến thức cơ bản về văn miêu tả và kể chuyện. - Những bài văn mẫu: giới thiệu những bài văn mẫu tương ứng với các đề bài có ở phần Tập làm văn (kiểm tra viết). - Những bài văn tham khảo: tuyển chọn từ các sáng tác của một số tác giả có uy tín và bài làm văn hay của học sinh tiểu học để các em có thêm ngữ liệu trong quá trình học tập Tập làm văn.