eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đoàn Công Tương - NGƯT Tăng Văn Dom”

Giải Đáp Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử – Địa Lí Lớp 5
Giải Đáp Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 5 Quyển sách Giải Đáp Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 5 được biên soạn giúp hỗ trợ các em khi không giải đáp được một cách chính xác và đầy đủ những câu hỏi và bài tập mà sách giáo khoa đưa ra. Nội dung sách được chia thành 2 phần: Lịch sử và Địa lí. Phần Lịch sử bao gồm những câu hỏi bám sát nội dung sách giúp các em hiểu rõ hơn các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, hiểu được quá trình dựng nước và giữ nước của tổ tiên... Phần Địa lí gồm những bài tập cơ bản giúp các em nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa và những câu hỏi mở rộng để nâng cao thêm sự hiểu biết của các em. Quyển sách này sẽ lài tài liệu phần nào giúp các em học tốt hơn môn Lịch sử và Địa lí.
Giải Đáp Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử – Địa Lí Lớp 4
Giải Đáp Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4 Quyển sách Giải Đáp Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4 được biên soạn giúp hỗ trợ các em khi không giải đáp được một cách chính xác và đầy đủ những câu hỏi và bài tập mà sách giáo khoa đưa ra. Nội dung sách được chia thành 2 phần: Lịch sử và Địa lí. Ngoài những phần giải đáp các câu hỏi và bài tập khó trong sách giáo khoa, sách còn có thêm một số câu hỏi nâng cao mở rộng để các em có điều kiện bồi dưỡng thêm kiến thức. Quyển sách này sẽ lài tài liệu phần nào giúp các em học tốt hơn môn Lịch sử và Địa lí.
Bài Tập Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử – Địa Lí Lớp 4
Bài Tập Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4 Quyển sách Bài Tập Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4 được biên soạn giúp các em học tốt và tìm thấy nhiều điều thú vị trong quá trình học tập hai môn Lịch sử và Địa lí. Nội dung sách được chia thành 2 phần: Lịch sử và Địa lí. Phần Lịch sử bao gồm những câu hỏi bám sát nội dung sách giúp các em hiểu rõ hơn các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, hiểu được quá trình dựng nước và giữ nước của tổ tiên... Phần Địa lí gồm những bài tập cơ bản giúp các em nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa và những câu hỏi mở rộng để nâng cao thêm sự hiểu biết của các em. Phần hướng dẫn giải sẽ giúp các em đối chiếu với bài làm của mình và hoàn thiện kiến thức hơn.
Bài Tập Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử – Địa Lí Lớp 5
Bài Tập Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 5 Quyển sách Bài Tập Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí Lớp 5 được biên soạn giúp các em học tốt và tìm thấy nhiều điều thú vị trong quá trình học tập hai môn Lịch sử và Địa lí. Nội dung sách được chia thành 2 phần: Lịch sử và Địa lí. Phần Lịch sử bao gồm những câu hỏi bám sát nội dung sách giúp các em hiểu rõ hơn các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, hiểu được quá trình dựng nước và giữ nước của tổ tiên... Phần Địa lí gồm những bài tập cơ bản giúp các em nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa và những câu hỏi mở rộng để nâng cao thêm sự hiểu biết của các em. Các câu hỏi và bài tập được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau giúp các em có hứng thú hơn khi làm bài tập như: điền vào chỗ trống, trả lời câu hỏi, ghép đáp án ở 2 cột, trắc nghiệm... Phần hướng dẫn giải sẽ giúp các em đối chiếu với bài làm của mình và hoàn thiện kiến thức hơn.