eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đỗ Tư Tấn - Trịnh Khánh Lợi”

IELTS Writing Recent Actual Tests (Không CD)
IELTS Writing Recent Actual Tests Những sai lầm nghiêm trọng khi làm bài viết IELTS? Cách sử dụng ngôn từ để tạo nên bài viết hay? Những kỹ năng để viết luận cho Task 2 Cuốn sách cung cấp những kiến thức trọng tâm và thông tin cơ bản cần biết để bạn vững tin bước vào kì thi viết IELTS. Phần phụ lục sách còn có thêm đề thi mẫu, nhằm giúp bạn tham khảo và tự kiểm tra năng lực của bản thân.