eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đỗ Thùy Dương”

Ba Trieu′s 21st Century Daughters (Bản Tiếng Anh)
Ba Trieu′s 21st Century Daughters This book is about the inspirational women of Vietnam. This book is also product of an unusual collaboration, between an outsider looking in on Vietnam, and an insider who represents the current generation of Vietnamese women leaders.
Con Gái Bà Triệu Thế Kỷ 21
Con Gái Bà Triệu Thế Kỷ 21 Đây là cuốn sách về những người phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng, và cũng là kết quả của sự cộng tác đặc biệt giữa một người phụ nữ ngoài cuộc ghé thăm Việt Nam và một người phụ nữ trong cuộc đại diện cho thế hệ lãnh đạo nữ Việt Nam đương đại. Cuốn sách này là một món quà tặng cho những người phụ nữ Việt Nam. Một 'tượng đài' được xây dựng từ chính những câu chuyện về 20 người phụ nữ đầy dấu ấn vượt qua ba thế hệ. Họ có thể là những người rất nổi tiếng hoặc ít được biết đến hơn, nhưng họ đều có những bài học quý giá trong cuộc sống, về tinh thần lãnh đạo ở Việt Nam, một trong những xã hội thay đổi nhất hành tinh. Những câu chuyện được kể lại với mục đích khơi nguồn hứng khởi cho bạn đọc về những khả năng có thể trong cuộc sống.