eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đỗ Huân”

Nhà Đào Tạo Sành Sỏi
Nhà Đào Tạo Sành Sỏi 'Ngày nay chỉ có một thứ không đổi đó chính là...sự thay đổi.' 'Hãy đối mặt với sự thật rằng một nhà lãnh đạo muốn có các nhân viên tốt chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc đi thuê hoặc phải đứng ra đào tạo nhân lực.' 'Người lớn tới trường mang theo các vấn đề của mình và mong thành công ngay trong việc giải quyết chúng.' 'Đừng chối bỏ hoặc phụ thuộc vào bất kỳ học thuyết nào vì nếu thực sự áp dụng những học thuyết mình hiểu thì những thành công và thất bại sẽ giúp bạn có được học thuyết ngắn gọn và thuyết phục của riêng mình.' '...Hãy nhớ rằng giọng nói thuyết phục của bạn trước học viên phụ thuộc nhiều vào niềm tin và kiến thức của bạn về những điều bạn sẽ trình bày.'