eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đỗ Chu”

Đỗ Chu – Một Loài Chim Trên Sóng
Đỗ Chu - Một Loài Chim Trên Sóng 'Liên bâng khuâng. Cô thấy se lạnh khi ngoảnh nhìn ra khung cửa. Ngoài kia là khoảng đêm đen sẫm, cỏ cây mờ mịt, tiếng trẻ khóc gào và tiếng người mẹ nào đang cáu bẳn mắng mỏ. Ôi trời đất ôi, con cái hay là giặc thế này. Liên bỗng thấy thèm một cơn mưa.' - Trích 'Người của muôn năm trước'