eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đỗ Biên Thùy”

Tranh Truyện Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam – Lê Lợi Đại Phá Quân Minh
Tranh Truyện Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam - Lê Lợi Đại Phá Quân Minh Bộ Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam được xuất bản với mong muốn đưa lịch sử nước nhà đến gần hơn với các em nhỏ, để các em có thể tiếp cận lịch sử ở một góc độ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Qua những câu chuyện lịch sử dí dỏm, súc tích cùng minh họa sống động, bộ sách sẽ giúp các em tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta thông qua các nhân vật lịch sử, anh hùng hào kiệt ở nhiều thời kỳ khác nhau. Lê Lợi vốn xuất thân là một thổ hào đất Thanh Hóa, thời đó nước ta đang chịu sự đô hộ của giặc Minh phương Bắc...
Tranh Truyện Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam – Lý Thường Kiệt Bão Táp Trên Chiến Lũy
Tranh Truyện Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam - Lý Thường Kiệt Bão Táp Trên Chiến Lũy Bộ Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam được xuất bản với mong muốn đưa lịch sử nước nhà đến gần hơn với các em nhỏ, để các em có thể tiếp cận lịch sử ở một góc độ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Qua những câu chuyện lịch sử dí dỏm, súc tích cùng minh họa sống động, bộ sách sẽ giúp các em tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta thông qua các nhân vật lịch sử, anh hùng hào kiệt ở nhiều thời kỳ khác nhau. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất, vua Lý Nhân Tông mới 6 tuổi nối ngôi. Vì vua còn nhỏ nên được Thái hậu Ỷ Lan cùng Thái úy Lý Thường kiệt giúp đỡ điều hành việc nước...
Tranh Truyện Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam – Trần Hưng Đạo Đại Chiến Bạch Đằng
Tranh Truyện Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam - Trần Hưng Đạo Đại Chiến Bạch Đằng Bộ Tranh truyện danh nhân lịch sử Việt Nam được xuất bản với mong muốn đưa lịch sử nước nhà đến gần hơn với các em nhỏ, để các em có thể tiếp cận lịch sử ở một góc độ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Qua những câu chuyện lịch sử dí dỏm, súc tích cùng minh họa sống động, bộ sách sẽ giúp các em tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta thông qua các nhân vật lịch sử, anh hùng hào kiệt ở nhiều thời kỳ khác nhau. Vô cùng căm tức vì hai lần thua trận thảm hại, vua Nguyên Hốt Tất Liệt sai Thoát Hoan đưa quân sang đánh nước Đại Việt lần thứ 3, hòng trả thù...