eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đinh Hiệp”

Đi Câu Cùng Tổng Thống
Đi Câu Cùng Tổng Thống Mười sáu truyện trong tập sách đều xoay quanh một chủ đề: tình yêu thương. Từ tình yêu của lứa tuổi thanh xuân, tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa người với người, cho đến niềm tin tôn giáo, tình yêu đối với nghề nghiệp, ta thấy yêu đời, yêu người hơn. Cả mười sáu truyện đều đem đến cho người đọc những cảm nhận tốt đẹp tình yêu và cuộc sống lớn rộng thênh thang.