eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Diệu Lam - Hạnh Nguyên - Hoàng Lan”

Trợ Giúp Cái Chết Thanh Thản
Trợ Giúp Cái Chết Thanh Thản Mỗi ngày sống, mỗi ngày chúng ta đang tiến gần về cái chết, ai ai trong chúng ta cũng phải chết – Đó là một quy luật tất yếu. Có người chết vì tuổi già, có người chết trẻ vì bệnh tật hoặc có người chết “bất đắc kỳ tử”. Cái chết đối với chúng ta là chắc chắn xảy ra, chỉ ấn định thời gian chết thì hầu hết chúng ta không thể biết. Cuốn sách Trợ Giúp Cái Chết Thanh Thản được biên soạn để mọi người có thể hiểu hơn về cái chết theo quan niệm của Phật giáo.Nội dung cuốn sách gồm 4 phần sau đây:Phần I: Tìm hiểu về sự chết là gì?Phần II: Hành trình đến cái chết theo quan niệm của đạo Phật giáoPhần III: Trợ giúp người lâm chung theo Phật giáoPhần IV: Kinh Phật.