eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Điền Phong - Đắc Lê”

Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 1
Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 1 Đã nhiều năm qua, môn thủ công được đưa vào giảng dạy ở các Tiểu học, bên cạnh các môn như hát nhạc, mĩ thuật. Cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 1 được biên soạn giúp các em có phương tiện học tập môn học này có kết quả. Cuốn sách bao gồm một số nội dung chủ yếu như sau: Bài 1 - Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ thủ công Bài 2 - Xé, dán hình chữ nhật - hình tam giác Bài 3 - Xé, dán hình vuông - hình tròn Bài 4 - Xé, dán hình trái cam Bài 5 - Xé, dán hình trái cây đơn giản Bài 6 - Xé, dán hình con gà con. ...
Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 2
Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 2 Đã nhiều năm qua, môn thủ công được đưa vào giảng dạy ở các Tiểu học, bên cạnh các môn như hát nhạc, mĩ thuật. Cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 2 được biên soạn giúp các em có phương tiện học tập môn học này có kết quả. Cuốn sách bao gồm một số nội dung chủ yếu như sau: Bài 1 - Gấp tên lửa Bài 2 - Gấp máy bay phản lực Bài 3 - Gấp máy bay đuôi rời Bài 4 - Gấp thuyền phẳng đáy không mui Bài 5 - Gấp thuyền phẳng đáy có mui Bài 6 - Ôn tập chương I - Kĩ thuật gấp hình. ...
Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 3
Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 3 Đã nhiều năm qua, môn thủ công được đưa vào giảng dạy ở các Tiểu học, bên cạnh các môn như hát nhạc, mĩ thuật. Cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Thủ Công Lớp 3 được biên soạn giúp các em có phương tiện học tập môn học này có kết quả. Cuốn sách bao gồm một số nội dung chủ yếu như sau: Chương I - Phối hợp gấp, cắt, dán hình Chương II - Cắt, dán chữ cái đơn giản Chương III - Đan nan Chương IV: Làm đồ chơi. ...