eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Deborah Hopkinson - Nancy Harrison”

Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới – Charles Darwin Là Ai?
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Charles Darwin Là Ai? Một cậu bé đam mê sưu tập côn trùng hơn việc đi học. Một người bị say sóng trầm trọng nhưng đã dũng cảm tham gia chuyến tàu nghiên cứu trên biển kéo dài suốt năm năm. Một nhà khoa học với 'thuyết tiến hóa' đã làm thay đổi thế giới. Và còn điều gì nữa? Cùng đắm chìm trong niềm đam mê thiên nhiên và khoa học tuyệt đối của nhà bác học không ngừng học - Darwin!