eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Debbie Allen”

Chuyên Gia Được Trả Lương Cao
Chuyên Gia Được Trả Lương Cao Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt ngày nay, dù đang làm ở trong lĩnh vực nào, bạn ngày càng khó nổi bật và kiếm được doanh thu. Làm thế nào để các khách hàng tiềm năng chú ý đến bạn khi họ thường bị dao động trước giá cả hơn là chất lượng? Điều then chốt là được công nhận như một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực của bạn. Khi đó, bạn sẽ: - Có được lợi thế lớn trước cuộc cạnh tranh - Thu hút nhiều khách hàng có chất lượng và nhận được thù lao cao nhất - Mở rộng nhiều cánh cửa hướng đến các cơ hội lớn - Phát triển nhiều nguồn thu nhập khi chia sẻ kiến thức với người khác - Chiếm ưu thế trong lĩnh vực của mình. Cuốn sách Chuyên gia được trả lương cao sẽ tiết lộ cụ thể cách bạn có thể tạo ra sự khác biệt nhằm đạt được thù lao hàng đầu trong công việc.