eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “David Goh”

Bước Vào Tương Lai Với Hai Bàn Tay Trắng
Bước Vào Tương Lai Với Hai Bàn Tay Trắng Thông qua nhiều mẫu chuyện về cuộc đời thăng trầm của David Goh, từ một cậu bé lao động cực khổ, cho đến viên thư ký, rồi người giới thiệu việc làm, ông đã trở thành nhà hùng biện đắc giá nhờ vào ý chí tự rèn luyện không ngừng. Ông thuật lại nhiều kinh nghiệm quý báu của chính mình. Cuộc sống của ông đã chứng minh rằng nghèo túng và nghịch cảnh sẽ phải đầu hàng người có ý chí và sự tự tin mạnh mẽ, biết hành động đúng đắn, quyết đoán và quyết tâm, mặc dù học không được học hành đầy đủ. Vì vậy, quyển sách này đặc biệt hữu ích cho những ai muốn trở thành người có giá trị, được nhiều người biết đến, cũng như những ai mong muốn sống có mục đích và thành đạt.