eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Đạt Lai Lạt Ma”

Rộng Mở Trái Tim Từ Bi
Rộng Mở Trái Tim Từ Bi Đây là tuyển tập các bài hướng dẫn thực tập từ bi trong đời sống hằng ngày của đức Dalai Lama thứ 14, giảng tại New York, Hoa Kỳ vào năm 1999 và những bài pháp thoại có cùng chủ đề được giảng đây đó trong các dịp hoằng pháp của đức Dalai Lama cho cộng đồng phương Tây. Tác phẩm gồm hai phần, phần một giới thiệu khái quát về tâm từ bi và phần hai hướng dẫn thực tập tâm từ bi trong các tình huống thường nhật.
Vượt Khỏi Giáo Điều
Vượt Khỏi Giáo Điều Hy vọng rằng cuốn sách này đóng góp thêm vào mối thông cảm chung vượt ra ngoài biên giới của giáo điều học thuyết, và cho cả bình an của tâm hồn và hoà bình thế giới. - Ðức Ðạt Lai Lạt Ma -
Đường Đến An Bình Thật Sự
Đường Đến An Bình Thật Sự Tác phẩm này là thông điệp về bình an nội tại và hòa bình thế giới bằng lối sống và hành xử trong sáng và cao thượng. Với 9 chủ đề có liên hệ, tác phẩm đã khắc họa con đường chuyển hóa của đạo Phật từ minh triết đến hành trì qua kinh nghiệm và nhãn quan của đức Dalai Lama thứ 14, bao gồm bốn chân lý, tám đề mục chuyển hóa, không gian tâm linh, sáu toàn thiện, chiến thắng cảm xúc, thực tập hành xả, hạnh phúc và thế giới hòa bình. Mỗi chủ đề góp phần giới thiệt các phương diện ứng dụng Phật pháp trong đời sống nhằm giúp người đọc nắm vững và thực tập Phật pháp có kết quả.