eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Darshani Deane”

Minh Triết Trong Đời Sống (Tái Bản)
Minh Triết Trong Đời Sống Trong thập niên vừa qua, tôi đã diễn thuyết khắp nơi về nhiều đề tài khác nhau như 'Con đường chuyển hóa', 'Định hướng cho tương lai', 'Hạnh phúc và đau khổ',... Thính giả của tôi gồm đủ mọi hạng người trong xã hội, giám đốc xí nghiệp, quản lý thương mại, giáo sư đại học, sinh viên, học sinh, quân nhân, công nhân, thợ thuyền... Sau buổi nói chuyện thường có phần thảo luận, một số người đã đặt những câu hỏi tương tự như sau:- Cuộc đời của tôi là một chuỗi đau khổ, bà có cách nào giúp tôi không?- Tại sao những bất hạnh lại xảy ra cho tôi? Tôi đã làm gì nên tội?- Tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an, lo sợ?- Làm cách nào để một người bình thường như tôi có thể thoải mái trong đời sống hiện tại?...Tôi quan niệm rằng: 'Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa cho nó bằng các lý luận thông thường. Nó cần phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quang mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được'Mục lục:Thần chết và đời sống Tính nóng giận Sự nóng giận Quyền tức giận Sự gắn bó Nghịch cảnh Mặc cảm tội lỗi Tính nôn nóng Ly nước đầy Kiềm chế, bộc lộ và dứt bỏ Tính do dự Căn bệnh của trí não Sự ganh tỵ Số nhiều Trong tinh thần thiền định Tư tưởng và hành động Giải thoát ...